ติดต่อเรา

ที่อยู่ 272 ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์ 054-217101 , 054-228024 โทรสาร 054-223058