จัดดอกไม้

ผลิตโดยนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

...
พวงมาลัย : R-Inthanil
พวงมาลัย : R-Inthanil
พวงมาลัย : R-Inthanil
ดอกไม้ติดหน้าอก : R-Inthanil